Obrazy 2016

Stanislav Harangozó

Stromy, 2016, 30 x 21 cm, pastel-akryl

kontakt: +421 905 383 555