Obrazy 2015

Stanislav Harangoz├│

Tri grácie, 2015, 55 x 45 cm, pastel

kontakt: +421 905 383 555