Obrazy

Stanislav Harangoz├│

Pokusenie (jablko)
Pokusenie (jablko)
Pokušenie (jablko), 2008, 70x50 cm, pastel-akryl
tel.: +421 605 838 286