Obrazy 2020

Stanisalv Harangozó

Dôverný dialóg, 2020, 60 x 46 cm, pastel

+421 905 838 286