Obrazy 2020

Stanisalv Harangozó

Červený strom, 2020, 62 x 45 cm, pastel

+421 905 838 286