Obrazy 2018

Stanislav Harangozó

Zátišie s kávovarom, 2018, 46 x 63,5 cm, pastel

kontakt: +421 905 838 286