Obrazy 2018

Stanislav Harangozó

Zátišie so sviečkou, 2018, 43 x 53 cm, pastel

kontakt: +421 905 838 286