portret   Doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.

  adresa: Štúrova 6, 811 02 Bratislava
  telefón: + 421 2 52924536
  mobil: + 421 905 838 286
  e-mail: stanislav.harangozo@gmail.comDoc. Stanislav Harangozó, akad. mal. sa narodil 19. novembra 1946  v  Komjaticiach.
V rokoch 1967 - 73 študoval na Vysokej škole výtvarných umení  v Bratislave
u prof. D. Millyho,  prof. V. Hložníka a prof. O. Dubaya.
Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Od roku 1990 pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Je členom Umeleckej besedy Slovenska a členom Klubu výtvarných umelcov a teoretikov.O autorovi | About the author | Über den Autor

Realizácie v architektúre

Individuálne výstavy

Obrazy 1

Obrazy 2


Obrazy 3


Obrazy 4


Obrazy 2013


Obrazy 2014


Obrazy 2015


Obrazy 2016


Obrazy 2017